Powiat lipski ze wsparciem samorządu Mazowsza na budowę i modernizację drogi powiatowej

Archiwum » Archiwum 2021 » Powiat lipski ze wsparciem samorządu Mazowsza na budowę i modernizację drogi powiatowej

W dniu 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Delegartura w Radomiu, została zawarta umowa o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu samorządu województwa na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923W Sienno-Kochanówka-Grabowiec w km 0+670 do km 1+530 dł. 860 mb”.

W miesiącu lipcu Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku rozpocznie procedurę przetargową w procesie inwestycji. Koszt inwestorski oszacowano na kwotę 860 000,00 zł.

Dzięki wsparciu ze środków finansowych samorządu województwa skorzystają również wszystkie gminy powiatu lipskiego.

Dziękujemy za udzielone wsparcie Członkom Zarządu Województwa Mazowieckiego i nie ustajemy w działaniach na rzecz zmian w naszej "Małej Ojczyźnie".

Więcej informacji o wsparciu finansowym udzielonym przez samorząd Mazowsza i UE dla subregionu radomskiego, kliknij tutaj.

Źródło zdjęcia: Profil FB Rafał Rajkowski

  • Zawarcie umowy przez Władze powiatu lipskiego z przedstawicielami samorządu Mazowsza
    Zawarcie umowy przez Władze powiatu lipskiego z przedstawicielami samorządu Mazowsza