Powiatowe obchody 81 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Archiwum » Archiwum 2020 » Powiatowe obchody 81 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

W dniu 17 września 2020r. o godz. 18.00 w kościele pw. św. Trójcy w Lipsku odbyła się msza św. w intencji poległych żołnierzy WP i cywili, w związku z 81 rocznicą sowieckiej agresji na Polskę. W obchodach udział wzięły poczty sztandarowe z dowódcą Janem Cyranem reprezentujące sztandary: OSP Lipsko i JS nr 1005 ZS „Strzelec” oraz przedstawiciele samorządu powiatowego, służb, jednostek i organizacji pozarządowych z terenu powiatu lipskiego.

Po zakończonej mszy św. uczestnicy uroczystości przemieścili się na cmentarz komunalny w Lipsku, gdzie przy krzyżu katyńskim na kwaterze żołnierskiej ku pamięci poległych zapalili znicze i złożyli wieńce.  

Hołd poległym oddali: Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego - Józef Sosnowski, Komendant Powiatowy PSP w Lipsku - st. bryg. Tomasz Krzyczkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku - mł. insp. Robert Galas, Z-ca Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku i Komendant Hufca ZHP w Lipsku – hm. Krzysztof Furmanek, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej  NSZZ „Solidarność” w Lipsku - Wojciech Dziółko, Dowódca plutonu ZS Strzelec - Michał Burdon oraz Zarząd Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło w Lipsku,

17 września 1939 r. Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była konsekwencją tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.

Po wkroczeniu na terytorium Polski Sowieci natychmiast zastosowali terror wobec społeczeństwa polskiego. Aresztowano m.in. przedwojennych działaczy politycznych, społecznych, przedstawicieli polskiej administracji, inteligencji, ziemian czy służb mundurowych. W ten sposób likwidowano fundamenty państwa polskiego: przedwojenną elitę i jednocześnie potencjalnych organizatorów oporu społecznego. Aresztowanych czekało uwięzienie, przesłuchania, często połączone z brutalnym biciem, zesłanie do łagrów bądź rozstrzelanie. Dokonano aresztowania ponad 200 tys. Polaków, a masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków.

Od 17 września 1939 r. Polska musiała walczyć na dwóch frontach. Agresja radziecka na Polskę nastąpiła w chwili, gdy toczyła się bitwa nad Bzurą, broniły się Warszawa, Lwów, Modlin oraz Hel, a dowództwo wojsk polskich podejmowało próby organizacji obrony na tzw. przedmościu rumuńskim. Wobec szybkich postępów wojsk sowieckich organizacja obrony stała się niemożliwa. W wyniku zmasowanego i skoordynowanego ataku Niemiec i ZSRS, armia polska znalazła się w pułapce bez wyjścia, bez możliwości działania. Polski opór wojskowy ustał 5 października 1939 r.

  • Oddanie hołdu poległym podczas powiatowych obchodów 81 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę
    Oddanie hołdu poległym podczas powiatowych obchodów 81 rocznicy agresji sowieckiej na Polskę