Przekazanie sprzętu komputerowego

Archiwum » Archiwum 2020 » Przekazanie sprzętu komputerowego

Przekazanie sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej zakupionych w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii covid -19”

W dniu 31.07.2020 r. Powiat Lipski podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim na realizację projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”.

Powiat pozyskał środki finansowe w wysokości 147.450 zł na zakup sprzętu komputerowego na cele realizowania zadań  w trybie zdalnego nauczania oraz środki ochrony indywidualnej dla dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników rodzinnych i instytucjonalnych w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19.

Starosta Powiatu Lipskiego na realizatora projektu wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
W dniu 17 września 2020 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27- 300 Lipsko odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego sprzętu komputerowego oraz środków ochrony indywidualnej. Sprzęt został przekazany przez Starostę Powiatu Lipskiego - Sławomira Śmieciucha oraz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku - Korynę Kucharczyk dla 17 form rodzinnej pieczy zastępczej oraz do placówki - Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.


Placówka  w  Siennie  otrzymała  wysokiej  jakości sprzęt komputerowy, tj.: 20 laptopów, 10 komputerów stacjonarnych, 5 oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością oraz 650 szt. maseczek, 3.250 szt. rękawiczek, 100 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.


 Do rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka przekazano wysokiej jakości 11 laptopów, 2 oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, 500 szt. maseczek, 1300 szt. rękawiczek oraz 40 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk.


Dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej otrzymany sprzęt komputerowy będzie mogła wykorzystywać do celów zdalnej nauki, poszerzania wiedzy, wyrównywania braków szkolnych oraz organizacji czasu wolnego. Natomiast otrzymane środki ochrony osobistej ułatwią bezpieczną realizację zadań w okresie epidemii COVID-19.

Więcej zdjęć na Fanpage Facebook Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Tekst: PCPR w Lipsku 

  • Starosta, dyrektor PCPR, dyrektor PZPPDiR oraz zebrani goscie
    Starosta, dyrektor PCPR, dyrektor PZPPDiR oraz zebrani goscie