Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Raport o stanie powiatu w 2018 roku.

Archiwum » Archiwum 2019 » Raport o stanie powiatu w 2018 roku.

  • Flaga powiatu lipskiego
    Flaga powiatu lipskiego

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Lipskiego,
w imieniu Zarządu Powiatu Lipskiego przedstawiamy Państwu dokument 

pn. "Raport o stanie powiatu w 2018 roku".

Raport został przygotowany przez Zarząd Powiatu Lipskiego przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Lipsku oraz pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Został opracowany na podstawie art.30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2019r. poz.511 t.j.) i zawiera podstawowe informacje charakteryzujące dziedziny funkcjonowania powiatu lipskiego w 2018 roku.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 28 czerwca 2019 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku (szczegółowe informacje na BIP Starostwa).

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.