Relacja - Święto Wojska Polskiego połączone z biegiem pamięci „Tropem Wilczym”

Archiwum » Archiwum 2021 » Relacja - Święto Wojska Polskiego połączone z biegiem pamięci „Tropem Wilczym”

15 sierpnia mieszkańcy Lipska mieli okazję wziąć udział w cyklu wielu wydarzeń, które zostały zorganizowane w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego. W tym roku były one połączone z biegiem pamięci „Tropem Wilczym”.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 7.00 od mszy świętej w kościele pw. św. Trójcy w Lipsku w intencji żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny. Celebrował ją ksiądz kanonik Henryk Jagieło – proboszcz parafii. O godzinie 8.15 na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim złożono kwiaty i zapalono znicze przez zgromadzone delegacje. W tej części uroczystości udział wzięli: Wicestarosta Powiatu Lipskiego – Maria Węgrzecka, Komendant Powiatowy Policji w Lipsku - Wojciech Brandt, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku - Łukasz Maciejewski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lipsku - Tomasz Stempień, Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle” - Marek Łata, Przewodniczący Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Lipsku - Wojciech Dziółko, oraz Przedstawicie Jednostki Strzeleckiej 1005 Lipsko im. Dionizego Czachowskiego i harcerze Hufca ZHP Lipsko.

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

Rejestracja uczestników rozpoczęła się o godzinie 8.30 na ul. Powstańców Listopadowych - wiata rowerowa (obok zalewu). Pozytywna atmosfera towarzyszyła uczestnikom od samego początku. Biegacze otrzymali pakiety startowe, które zawierały pamiątkowe koszulki oraz numery startowe.
Bieg ruszył o godzinie 9.30. Otworzyła go Wicestarosta Powiatu – Maria Węgrzecka. Trasa biegu prowadziła wokół zalewu (dwa okrążenie), później podbieg po schodach w kierunku rynku. Meta znajdowała się przy placu herbowym obok Lipskiego Centrum Kultury. Na mecie Wicestarosta Maria Węgrzecka wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale. Jednocześnie rozpoczęły się animacje dla najmłodszych, a Lipskie Forum Kobiet częstowało uczestników ciepłymi napojami, herbatkami własnej produkcji o różnych smakach i rodzajach. Najstarszy i najmłodszy uczestnik biegu otrzymali dodatkowe nagrody, a o godzinie 12.00 odbyło się losowanie upominków dla trzech uczestników biegu.
Bieg był otwarty i nieodpłatny. Wzięły w nim udział całe rodziny. Już teraz zapraszamy na kolejna edycję Biegu „Tropem Wilczym” za rok. To bardzo ciekawa forma uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych, która wzbudziła zainteresowanie mieszkańców Lipska i okolic oraz spoza regionu. Bieg ten, był również wspaniałą okazja do upowszechniania i przybliżania mieszkańcom powiatu lipskiego historii niepodległości i postaw patriotycznych.

Materiał filmowy przygotowany przez Zebrra.tv oraz Fotorelacja

Organizatorzy:
- STAROSTA LIPSKI
- LIPSKIE FORUM KOBIET

Współorganizatorzy uroczystości w Lipsku:
- Fundacja Wolność i Demokracja
- Parafia pw. św. Trójcy w Lipsku,
- Komenda Powiatowa Policji w Lipsku,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku,
- ZS „Strzelec” OSW - Jednostka Strzelecka nr 1005 w Lipsku,
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Boh. Chotczy w Lipsku,
- Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
- Pazerni na Sport,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Lipsku,
- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku.

Patronat medialny:
- Zebrra.tv
- Echo Dnia
- Twoje Radio Lipsko
- Kwartalnik „Życie Powiśla”

Tekst: Starostwo Powiatowe w Lipsku

  • Uczestnicy biegu pamięci przekraczają linię startu
    Uczestnicy biegu pamięci przekraczają linię startu