Remont drogi powiatowej w Kijance

Archiwum » Archiwum 2021 » Remont drogi powiatowej w Kijance

Zakończył się kolejny etap zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1915W Gustawów – Kijanka od km 2+293 do km 2+638 w miejscowości Kijanka odcinek o długości 345mb.

Na drodze wykonano nową nawierzchnię poboczy z materiału kamiennego. Zostały prace wykończeniowe i odcinek będzie mógł zostać zgłoszony do końcowego odbioru robót.

Wartość robót: 75 252,75 zł
w tym:
- 37 626,38 zł (wkład własny powiatu),
- 37 626,38 zł (wkład UG Chotcza).
W wyniku realizacji zadania powstanie nowa nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej na długości 345mb i szerokości 3,5m oraz obustronne pobocza z materiału kamiennego szerokości 1,0m.

Zdjęcie: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku

  • Droga powiatowa w Kijance z nową nawierzchnią
    Droga powiatowa w Kijance z nową nawierzchnią