Ścinarka do poboczy już pracuje w terenie

Archiwum » Archiwum 2021 » Ścinarka do poboczy już pracuje w terenie

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku wykonuje pierwsze prace drogowe za pomocą zakupionej niedawno ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem. Użycie sprzętu zapewni prawidłowe utrzymanie poboczy dróg na terenie powiatu lipskiego. Przyczyni się do podniesienia rozwoju i konkurencyjności regionu, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zapewnienie właściwego odwodnienia drogi, co w rezultacie zmniejszy proces degradacji nawierzchni jezdni.

Zakup ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem to ważna inwestycja, gdyż znacząco usprawni komunikację, poprawi możliwość dojazdu do miejscowości położonych na terenie powiatu lipskiego.
- Łączna wartość - 587 940.00 zł
- Udział wnioskodawcy (ze środków własnych) - 187 940.00 zł
- Dofinansowanie ze środków budżetu państwa - rezerwa celowa budżetu państwa - 400 000.00 zł
Nazwa projektu: Zakup ścinarki do poboczy wraz z nośnikiem dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.

  • Ścinarka wraz z nośnikiem podczas wykonywania pracy na drodze.
    Ścinarka wraz z nośnikiem podczas wykonywania pracy na drodze.