Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Spotkanie u Starosty

Archiwum » Archiwum 2019 » Spotkanie u Starosty

Zgodnie z nowym trendem władz powiatu dotyczącym integracji i współpracy w ramach naszej „małej Ojczyzny”, w dniu 11.07.2019 r. odbyło się kolejne ze spotkań przedstawicieli gmin, w tym: burmistrza, wójtów i przewodniczących rad gminnych ze Starostą Lipskim.

Na spotkaniu omówiono wiele kwestii dotyczących rozwiązywania problemów i potrzeb mieszkańców.

W związku ze zbliżającym się okresem żniw i wytężonej pracy rolników, Starosta zwrócił uwagę na potrzebę wyróżnienia najlepszych rolników w poszczególnych gminach. W tym celu wyznaczył termin zgłoszeń osób do odznaki honorowej „Zasłużony dla rolnictwa”.

Poruszano również kwestię organizacji powiatowego „Święta Plonów”, które w tym roku odbędzie się na lipskim stadionie w dniu 15 września 2019 r.

Innym istotnym poruszanym tematem były nowe rozwiązania dotyczące pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Przyjęto rozwiązania mające na celu usprawnienie i poprawę kondycji lipskiego szpitala.

W nawiązaniu do nowej ustawy o transporcie publicznym, poruszano kwestie zwiększenia dostępności mieszkańców do usług i ułatwienia wypełniania bieżących potrzeb obywateli poprzez koordynację lokalnego transportu, co pomoże wielu osobom w dostaniu się m.in. do świadczenia usług administracyjnych,  lekarza, a także w dowozach dzieci i młodzieży do szkół na terenie powiatu. Działania te wpisują się doskonale w prorodzinny program rządu.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy Lipsko - Marcin Lenart, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko - Jacek Wielorański, Przewodniczący Rady Gminy Sienno - Roman Markiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Rzeczniów - Zygmunt Wicik, Wójt Gminy Rzeczniów - Karol Burek, Wójt Gminy Chotcza - Janusz Witczak, Wójt Gminy Solec nad Wisła - Marek Szymczyk oraz Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch i Dyrektor SPZZOZ  - Maria Chmielnicka.

Tekst i foto: SP Lipsko

 • 11.07.2019
  11.07.2019
 • 11.07.2019
  11.07.2019
 • 11.07.2019
  11.07.2019
 • 11.07.2019
  11.07.2019