Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Archiwum » Archiwum 2019 » Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

W czwartek 21 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział: Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik, Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch, Wicestarosta Lipski - Maria Węgrzecka, Radny powiatu - Antoni Ćwikliński. Spotkanie miało na celu omówienie współpracy między samorządami w takich obszarach jak budowa dróg, służba zdrowia, obiekty sportowe i oświata, a także ochrona lokalnych zabytków.

Tekst i foto: SP Lipsko