Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Archiwum » Archiwum 2019 » Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

W miniony wtorek 16 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Maria Węgrzecka – Wicestarosta Powiatu Lipskiego oraz Maria Chmielnicka - pełniąca obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku spotkały się z Adamem Struzikiem – Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Na spotkaniu poruszono kwestie dotyczące miedzy innymi zakupu nowego tomografu dla potrzeb SPZZOZ w Lipsku.

Wizyta dotyczyła również rozmów na temat wsparcia organizacji Powiatowego Święta Plonów w Lipsku przez Urząd Marszałkowski. W tym celu przekazane zostało stosowne pismo z prośbą o wsparcie finansowe.

  • 16.07.2019
    16.07.2019
  • 16.07.2019
    16.07.2019