Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Aktualności

 • Zaproszenie

  Plakat.

  Dodany 20.02.2020 przez Administrator

 • Logo

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego zaprasza swoich studentów na wykład z cyklu: WIEDZA W PRAKTYCE PODATKI, PITY, ULGI. Miejsce: Sala widowiskowa LCK. Data: 26. 02. 2020r  godz 11.00. Wykład wygłoszą przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Lipsku. Zapraszamy

  Dodany 21.02.2020 przez Administrator

 • 10.02.2020

  Konferencja prasowa w sprawie programu budowy 100 obwodnic

  W poniedziałek, 10 lutego w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyła się konferencja prasowa w sprawie rządowego programu budowy 100 obwodnic w Polsce. Według zapowiedzi rządu program ten, obejmie również miejscowości w regionie radomskim: Lipsko, Skaryszew i Zwoleń.

  Dodany 11.02.2020 przez Administrator

 • Informacja Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych. Więcej szczegółów dotyczących naboru na stronie: www.krzemiennykrag.info

  Dodany 10.02.2020 przez Administrator

 • Lista

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

  Informacje dotyczące nieodpłatnych porad dla mieszkańców. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa, uporządkowane według tematyki poradnictwa. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

  Dodany 5.02.2020 przez Administrator

 • Logo konkursu

  KONKURS - „POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

  Dodany 4.02.2020 przez Administrator

 • 31.01.2020

  Podpisanie umowy na przewozy autobusowe w powiecie lipskim

  W piątek 31 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej z Ostrowca Św., na którym nastąpiło podpisanie umowy w sprawie świadczenia usług przewozowych użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze powiatu lipskiego.

  Dodany 3.02.2020 przez Administrator

 • Logo PZN

  AKTYWNY ABSOLWENT

  Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom z dysfunkcją narządu wzroku.

  Dodany 31.01.2020 przez Administrator

 • Konkurs

  Powiat Lipski - Południowa Brama Mazowsza

  Dzisiaj, na pierwszej sesji Rady Powiatu Lipskiego 2020 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów konkursu plastycznego z okazji 20-lecia powstania naszego powiatu. Konkurs dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu lipskiego został ogłoszony przez Starostę Lipskiego 20 listopada ubiegłego roku.

  Dodany 30.01.2020 przez Administrator

 • Podsumowanie

  Działalność Zarządu Powiatu Lipskiego za rok 2019

  Pierwszy rok działalności VI kadencji w Starostwie Powiatowym w Lipsku dobiegł końca. Co wydarzyło się w 2019 roku?

  Dodany 29.01.2020 przez Administrator

 • 29.01.2020

  Podziękowanie za wieloletnią współpracę

  Dzisiaj na emeryturę przeszedł Marian Wodnicki - długoletni kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego. Wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości i pogody ducha, a także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym codziennym życiu, życzyli: Starosta Lipski - Sławomir Śmieciuch oraz Maria Węgrzecka - Wicestarosta powiatu. 

  Dodany 29.01.2020 przez Administrator

 • Zbiórka

  Zbiórka pieniędzy dla Filipa

  2 lutego w niedzielę, w kościele parafialnym w Lipsku, po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenia Filipa. 13-letni Filip zmaga się z ciężką niedokrwistością aplastyczną (jest już po przeszczepie szpiku). Choroba, wymaga długotrwałego i kosztownego leczenia. Każdy datek ma ogromne znaczenie! Zachęcamy do wsparcia Filipa.

  Dodany 28.01.2020 przez Administrator

 • Logo BOM

  Budżet Obywatelski Mazowsza - zgłaszanie projektów

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego czeka na pomysły zarówno w zakresie budowy, czy modernizacji nowych obiektów, jak i realizacji programów społecznych i wydarzeń kulturalnych. W ich realizacji pomóc może Budżet Obywatelski Mazowsza.

  Dodany 28.01.2020 przez Administrator

 • 22.01.2020

  Spotkanie samorządowców powiatu lipskiego

  W minioną środę 22 stycznia w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się noworoczne spotkanie samorządowców z terenu powiatu lipskiego. Na zaproszenie Starosty Lipskiego - Sławomira Śmieciucha przybyli: Burmistrz MiG Lipsko - Jacek Wielorański, Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk, Wójt Gminy Rzeczniów - Karol Burek, Wójt Gminy Sienno - Mariusz Strąk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą - Marek Szymczyk, w imieniu Wójta Gminy Chotcza, Sekretarz Urzędu - Mirosława Byzdra oraz służby mundurowe: Komendant Policji w Lipsku - mł. bryg. Wojciech Brandt, Komendant Powiatowy PSP - bryg. Tomasz Krzyczkowski i Komendant Hufca ZHP w Lipsku - hm. Krzysztof Furmanek.

  Dodany 23.01.2020 przez Administrator

 • 21.01.2020

  Księgowość w Kołach Gospodyń Wiejskich

  Wczoraj, 21 stycznia na sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Lipsku odbyło się szkolenie pod nazwą „Księgowość w Kołach Gospodyń Wiejskich”. Warsztaty poprowadziła Barbara Kaczmarczyk- wieloletnia księgowa w organizacjach pozarządowych i KGW, która w ciekawy i zrozumiały sposób wyjaśniła zebranym gościom podstawy księgowości w prowadzeniu działalności KGW.

  Dodany 22.01.2020 przez Administrator

 • Baner 4UI

  Kampania społeczna 4U

  Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli.

  Dodany 22.01.2020 przez Administrator

 • Zobacz więcej ...