Biuletyn Infromacji Publicznej Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Spotkanie z przedstawicielami EURO-PARK WISŁOSAN

Archiwum » Archiwum 2019 » Spotkanie z przedstawicielami EURO-PARK WISŁOSAN

Spotkanie dotyczące współpracy z przedsiębiorcami w ramach nowych inwestycji w obszarze zarządzanym przez Tarnobrzeską Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN

Wczoraj, 17 kwietnia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku z inicjatywy Starosty Lipskiego, odbyło się ciekawe spotkanie z przedstawicielami Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podczas spotkania zaprezentowane zostały nowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w oparciu o ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, uwzględniając odpowiednie kryteria jakościowe. Dyskutowano również o możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców powiatu lipskiego, w tym poruszony został temat nowych regulacji w zakresie udzielania pomocy publicznej oraz sposobu aplikowania o uzyskanie decyzji o wsparciu nowej inwestycji.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych powiatu lipskiego oraz lokalni przedsiębiorcy.

Tekst i foto: SP Lipsko

  • Spotkanie 17.04.2019
    Spotkanie 17.04.2019
  • Spotkanie 17.04.2019
    Spotkanie 17.04.2019