Sprostowanie na temat Domu Pomocy Społecznej

Aktualności » Sprostowanie na temat Domu Pomocy Społecznej

  • Logo DPS w Lipsku
    Logo DPS w Lipsku

Wnosimy sprostowanie do informacji, która została zawarta w niniejszym artykule, (hiperłacze) tutaj: artykuł na portalu echodnia.eu

Starostwo Powiatowe w Lipsku, cały czas monitoruje sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Pracownicy Starostwa, w tym w szczególności pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe są w stałym kontakcie z Dyrekcją placówki.

Sytuacja jest stabilna i nie taka, jak zostało to przedstawione w artykule, gdyż autor nie ma aktualnej wiedzy na temat sytuacji w placówce co też sam przyznaje. Bieżące potrzeby placówki są stale zapewniane. Apel, na który powołuje się autor artykułu odnośnie braku podstawowego sprzętu i zaopatrzenia, został umieszczony na stronie DPS w Lipsku w czerwcu br., a nie w czasie wykrycia ogniska koronawirusa.

Wypowiedź Starosty Lipskiego z 20 sierpnia odnośnie niniejszego apelu w żaden sposób nie koliduje z faktami, co więcej, to Starosta Lipski wystosował wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o pomoc materialną i osobową do placówki.


Placówka cały czas jest wspierana przez Starostwo Powiatowe w Lipsku oraz inne instytucje, a także ludzi dobrej woli, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Poniżej załączamy oświadczenie Domu Pomocy Społecznej w Lipsku dotyczące aktualnej sytuacji w placówce.