Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego

Aktualności » Strategia Rozwoju Powiatu Lipskiego

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych działaczy społecznych z terenu powiatu lipskiego w dniu 22 września 2020 r. (wtorek), spotkali się na warsztatach dotyczących określenia kierunków rozwoju powiatu w nowo opracowywanej Strategii Rozwoju Powiatu Lipskiego na lata 2021 - 2030.

Tematyka spotkania oscylowała wokół wielu zagadnień dotyczących działań i pomysłów, które mogą przyczynić się do rozwoju powiatu lipskiego. Poruszono również kwestię dialogu miedzy organizacjami (ważnego z punktu widzenia lokalnej społeczności), które mogą przynieść większe zainteresowanie mieszkańców powiatu względem podejmowanych inicjatyw.

  • Uczestnicy warsztatów podczas rozmowy
    Uczestnicy warsztatów podczas rozmowy