Święto Konstytucji 3 Maja

Aktualności » Święto Konstytucji 3 Maja

Dzisiaj, 3 maja obchodzimy 230.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Święto Narodowe Trzeciego Maja, zwane również Świętem Konstytucji.

Historia

Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, obradujący pod węzłem konfederacji. Obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy. Pomyślana jako zasadniczy krok na drodze naprawy państwa była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski i ratowania jej suwerenności.

Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną.. Reformowała ustrój, przekreślając tzw. prawa kardynalne, narzucone i gwarantowane przez obce mocarstwa. W 11 rozdziałach regulowała zagadnienia religii panującej, statusu szlachty i ziemiaństwa, mieszczan, chłopów, władzy prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, edukacji dzieci królewskich i sprawy wojska. Wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Dziedziczny władca przewodniczył organowi ministerialnemu, będącemu najważniejszym organem władzy wykonawczej (Straż Praw). Wymiar sprawiedliwości miał być oddzielony od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Mimo utrzymania federacyjnego charakteru państwa polsko-litewskiego dokonano centralizacji szeregu instytucji państwowych.

W 1792 roku Rosja zdecydowała się na zbrojną interwencję przeciw Polsce. Rozpoczęła się wojna rosyjsko-polska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

Konstytucja 3 Maja była (i pozostaje) jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej. Była punktem odniesienia dla tradycji i dążeń niepodległościowych w latach rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia. Fakt, że została obalona na skutek interwencji rosyjskiej i kolejnych rozbiorów nie pozwolił na to, aby stała się jednym z fundamentów tożsamości europejskiej. Jednak jej znaczenie dla polskiego myślenia o wolności okazało się ponadczasowe: było powodem do dumy i źródłem wzmocnienia samooceny każdego z pokoleń przypominających Europie o prawie Polaków do wolności – stawiających postulat powrotu Polski na mapę polityczną kontynentu i pełnej niepodległości.

Źródło tekstu: www.ore.edu.pl – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Teraźniejszość

Święto Konstytucji jest tradycyjnie dniem wolnym od pracy. W całej Polsce odbywają się wtedy uroczystości, w których uczestniczą najwyżsi przedstawiciele władzy państwowej. W Lipsku główne obchody odbywają się w Lipskim Centrum Kultury, poprzedza je uroczysta msza święta oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy Wojska Polskiego i przy Krzyżu Katyńskim przez delegacje powiatu, miasta i gminy, instytucji oraz stowarzyszeń. Później następuje część artystyczna.

www.ore.edu.pl – Ośrodek Rozwoju Edukacji

Polska flaga jest symbolem, który łączy Polaków we wszystkich lokalizacjach na świecie.

Wywieszając flagę demonstrujemy naszą dumę z bycia Polką / Polakiem lub z faktu posiadania polskich korzeni oraz okazujemy szacunek Rodakom, którzy poświęcili swoje życie, wolność lub pracę dla istnienia, niepodległości i powodzenia naszego Narodu.

Tutaj znajdą Państwo kompilację słowno-graficzną, którą zawiera powyższy tekst: https://www.facebook.com/LipskieCentrumKultury/videos/1233524833830844
Materiał filmowy przygotowany przez Lipskie Centrum Kultury

 

  • Napis "Święto Konstytucji 3 Maja" na tle barw Rzeczypospolitej Polskiej
    Napis "Święto Konstytucji 3 Maja" na tle barw Rzeczypospolitej Polskiej