Telefony

Wykaz numerów telefonów
Nr pokoju
Nazwa abonenta
Nr wewnętrzny
Nr miejski
Iłżecka 6
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Magda Gozdur, Ewelina Zielonka
-
3776010
2
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Geodeta Powiatowy - Leszek Dziadura
31
3783031
3
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Paulina Kamińska
47
3783047
7
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Małgorzata Cheda, Magdalena Gawin - Taracha 
20
3783020
8
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Kamil Kapciak
14
3783014
10
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - 
10
3783010
11
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - 
25
3783025
12
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - Kinga Lenart
12
3783012
13
Wydział Finansowy - Kasa - Grzegorz Żwirkowski
13
3783013
16
Stanowisko do spraw Zdrowia i Opieki Społecznej - Joanna Sfora,  Inspektor Ochrony Danych - Anna Zardzewiała
16
3783016
17
Biuro Rady Powiatu - tel./fax: - Małgorzata Szmit 
17
3783017
17
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel./fax: Małgorzata Szmit
17
3783017
18
Biuro Rady Powiatu - Przewodniczący Rady Powiatu Józef Sosnowski
18
3783018
19
Wydział Finansowy - Alicja Jakulewicz, Beata Fijoł
19
3783019
20
Sekretarz Powiatu - Mateusz Kaproń
15
3783015
21
Wydział Administracyjno-Gospodarczy - Zofia Marchewka, Agnieszka Stępniewska
21
3783021
22
Wydział Finansowy - Jolanta Szczepanek, Halina Kowalska
22
3783022
23
Wydział Finansowy - Skarbnik powiatu - Grażyna Maryniak-Gawrylik
23
3783023
24
Starosta - Sławomir Robert Śmieciuch
11
3783011
25
Sekretariat - Marta Cieślik
11
3783011
25
FAX - sekretariat
44
3783044
26
Wicestarosta - Maria Agnieszka Węgrzecka
11
3783011
32
Referat Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej i  Zarządzania Kryzysowego - tel./fax. Mateusz Bryła, Krzysztof Furmanek
32
3783032
30
Wydział Administracyjno - Gospodarczy - Informatyk
33
3783033
34
Referat Promocji i Rozwoju - Agnieszka Skrobisz
34
3783034
35
Referat Promocji i Rozwoju -  Violetta Gajewska
34
3783034
36
Referat Promocji i Rozwoju - Kamil Kozieł
34
3783034
37
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Andrzej Łyjak, Czesław Stanek
37
3783037
38
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Anna Mital-Wiśniewska, Sylwia Dzik, Kamil Siadaczko
37
3783037
39
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Monika Pastuszka, Katarzyna Mamcarz
26
3783026
40
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Naczelnik wydziału - Witold Stachurski
26
3783026
41
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Włodzimierz Misiak
41
3783041
42
Punkt konsultacyjny "Czyste powietrze" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
42
3783042
43
Referat Edukacji i Sportu - Monika Gołębiowska, Edyta Gurdak, Sylwia Mroczkowska
29
3783029
44
Urzędujący Członek Zarządu - dr Zbigniew Ostrach
30
3783030
Partyzantów 4
Wydział Komunikacji i Transportu - Naczelnik Wydziału Paweł Lizner, Marlena Gajewska, Ewa Góralska, Katarzyna Liberska, Agata Majewska, Edyta Majewska, Monika Mróz-Krygier, Łukasz Tuszyński, Adam Wilk.
-
3320342