Telefony alarmowe

Telefony alarmowe w powiecie lipskim

 

998 - Komenda Powiatowa PSP w Lipsku /PCZK/ ul. Partyzantów 3, 27-300 Lipsko

 

112, 997, 999 - Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ul.Traugutta 57,26-600 Radom