Trwa modernizacja strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

Aktualności » Trwa modernizacja strzelnicy przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą

Projekt strzelnicy zakłada powstanie wiaty strzeleckiej o wymiarach 8,3 m x 5,3 m, pięciu przegród pionowych w strefie strzelań, a także zakup i montaż kontenera, który zostanie przystosowany jako magazyn broni oraz do celów biurowych. Ponadto projekt zakłada wybudowanie schodów terenowych. Zostaną nasypane i uformowane kulochwyty. Teren zostanie oznaczony i ogrodzony.

Budowa strzelnicy podniesie atrakcyjność naszego regionu. Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą stanie się konkurencyjna pod względem oferty edukacyjnej. Pozwoli absolwentom szkoły odnaleźć się na trudnym rynku pracy (duże zapotrzebowanie na pracowników służb mundurowych) i znaleźć zatrudnienie.
Łączna wartość zadania wynosi: 424 575,00 zł
w tym:
- dotacja z budżetu państwa: 339 658,00 zł,
- ze środków własnych: 84 917,00 zł.

Foto: Wykonawca

  • Jedna z pięciu przegród strefy strzeleń, w tle kulochwyty oraz pracownicy.
    Jedna z pięciu przegród strefy strzeleń, w tle kulochwyty oraz pracownicy.