Uroczysta sesja Rady Powiatu w Lipsku

Archiwum » Archiwum 2019 » Uroczysta sesja Rady Powiatu w Lipsku

W poniedziałek, 28 stycznia o godzinie 10 rozpoczęły się obrady V sesji Rady Powiatu Lipskiego obecnej kadencji. Sesja podzielona została na dwie części – roboczą i uroczystą. W części uroczystej podsumowano działania podejmowane na terenie powiatu i obszaru chronionego w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gośćmi byli m. in. Dariusz Bąk - Poseł na Sejm RP, Krzysztof Morawski - Dyrektor Biura Zamiejscowego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Jacek Wielorański - Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, wójtowie gmin z powiatu lipskiego oraz wójtowie z obszaru chronionego, Tarłowa i Bałtowa. Wśród gości byli także ludzie bezpośrednio zaangażowani w organizację obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Uroczysta część sesji rozpoczęła się o godzinie 13 od wspólnego odśpiewaniem Polskiego Hymnu Narodowego.

- Spotykamy się na uroczystej sesji, na której podsumujemy obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości na Ziemi Lipskiej. Ubiegłoroczne obchody Święta Niepodległości na naszej ziemi miały wyjątkowo uroczysty charakter. Wszystkie te wydarzenia, które odbyły się w ramach obchodów Niepodległej to dobrze spędzony czas. To czas, który pozwalał na to, abyśmy następnym pokoleniom przekazywali wartości patriotyczne, ale również to, jak ważna jest dla narodu wolność, za którą trzeba było walczyć tyle lat – powiedział na rozpoczęcie Józef Sosnowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipskiego.

Słowa te potwierdziła filmowa prezentacja przygotowana przez Zbigniewa Kopcińskiego, która zawierała skróty relacji z najistotniejszych przedsięwzięć związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wszystkie ujęte w filmie wydarzenia odbyły się na terenie powiatu lipskiego oraz na terenie obszaru chronionego.

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią współpracę, w uznaniu zasług i zaangażowania w obchody 100-lecia niepodległości Polski oraz współdziałania z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami pro obronnymi postanowiła przyznać dla powiatu lipskiego Odznakę Honorową „Za zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP”. Ceremonii wręczenia aktu Staroście Lipskiemu i odznaczenia sztandaru powiatu lipskiego dokonał płk Zdzisław Przeszłowski - Prezes Federacji.

Oprócz okolicznościowych przemówień, na sesji odbyło się również przekazanie kopii tablicy, która była poświęcona i odsłonięta w czasie uroczystości w Gardzienicach Starych (gm. Ciepielów) z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tablica upamiętnia Wacława Długosza – Wicemarszałka Sejmu II RP V kadencji. Obecnie znajduje się ona w honorowym miejscu w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipsku.

Z okazji podsumowania obchodów Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na Ziemi Lipskiej, przez władze powiatu lipskiego zostały przyznane wyróżnienia oraz podziękowania dla wszystkich gmin powiatu, gminy Tarłów i gminy Bałtów oraz ich włodarzy.

Podczas uroczystej sesji wręczono Złote Odznaki Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia, jako wyraz uznania działalności na rzecz społeczeństwa i praw na wszystkich polach aktywności oraz wspierania i tworzenia inicjatyw nawiązujących do idei Niepodległości.

Dokonano także przyznania: Brązowych Medali „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotego Porcelanowego Krzyża „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy, Srebrnego Krzyża „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”, Złotych, Srebrnych i Brązowych Medali Społeczny Trud Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” . Wręczono podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych podczas obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególne podziękowania skierowano do bryg. Tomasza Krzyczkowskiego – Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku, za wieloletnie krzewienie patriotyzmu wśród mieszkańców Ziemi Lipskiej.

Na wniosek Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, płk Jerzy Salamuch wyróżnił pamiątkowym medalem z okazji 100–lecia niepodległości Polski, z napisem „Obrona ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela” Starostę lipskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu oraz radnych reprezentujących powiat lipski ze sztandarem powiatu lipskiego. Wyróżnienia i podziękowania otrzymali również radni, którzy uczestniczyli w wielu uroczystościach poświęconych Niepodległej.

Na zakończenie uroczystej sesji wszyscy jej uczestnicy odśpiewali „Marsz Pierwszej Brygady”.

tekst i foto: K. Kozieł

 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019
 • 28.01.2019
  28.01.2019