Uroczyste odsłonięcie tablicy nagrobnej

Archiwum » Archiwum 2019 » Uroczyste odsłonięcie tablicy nagrobnej

W dniu 28.09.2019r. odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia na cmentarzu parafialnym w Ciepielowie tablicy nagrobnej Wacława Ezechiela Długosza Wicemarszałka Sejmu II RP V kadencji. Strażacy reprezentujący Komendę PSP w Lipsku i OSP w Ciepielowie oraz Strzelcy z jednostki Strzeleckiej nr 1005 im. D. Czachowskiego zaciągnęli wartę honorową przy grobie wicemarszałka. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonała Poseł na Sejm RP Anna Kwiecień wraz z wnukami wicemarszałka Wojciechem i Jackiem. Następnie ks. kan. Stanisław Sławiński proboszcz parafii w Ciepielowie dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy. W imieniu rodziny zmarłego głos zabrał Wojciech Długosz, który podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Z kolei przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Obecne na uroczystości poczty sztandarowe wraz ze sztandarami: Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ciepielowie i Jednostki Strzeleckiej nr. 1005 w Lipsku oddały honory zmarłemu poprzez salut sztandarem.

W uroczystości udział wzięła rodzina Wacława Ezechiela Długosza, Anna Kwiecień – Poseł na Sejm RP, przedstawiciele powiatu lipskiego w składzie: Zbigniew Ostrach – urzędujący członek zarządu powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski- Komendant Powiatowy PSP w Lipsku jednocześnie insp. ZS, Artur Szewczyk - Wójt Gminy Ciepielów, Waldemar Czapla - Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie.

Na zakończenie wszyscy obecni na uroczystości udali się do dworku w Gardzienicach Starych gdzie zostały wręczone pamiątkowe medale okolicznościowe oraz kopie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Wacława Długosza z okazji 100-lecia. Uroczystości stanowią podsumowanie obchodów, które odbyły się w ubiegłym roku 29 września. Wnuk marszałka Wojciech Długosz s. Witolda został specjalnie uhonorowany „Honorową Odznaką Organizacyjną Za Zasługi dla Federacji” przyznaną przez Radę Główną Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej działającej pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

Tekst: KP PSP w Lipsku
Foto: M. Śliwiński

 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019
 • 28.09.2019
  28.09.2019