Uroczystość 100- lecia powstania OSP w Solcu nad Wisłą

Archiwum » Archiwum 2019 » Uroczystość 100- lecia powstania OSP w Solcu nad Wisłą

W dniu 06 lipca 2019r. odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą połączona z Gminnym Dniem Strażaka 2019 oraz przekazaniem jednostce nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA GBA P 360. Uroczystość rozpoczęła się na placu strażnicy zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów. Wszyscy przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej z Kozienic udali się do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Solcu nad Wisłą. Mszę świętą w intencji strażaków i ich rodzin odprawił Biskup Radomski Henryk Tomasik wraz z ks. kan. dr Krzysztofem Majem Kapelanem Strażaków Powiatu Lipskiego - Proboszczem Parafii oraz ks. prałatem Tadeuszem Gębkom Rezydentem Parafii. Pw. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą . Po mszy świętej na placu Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą odbyła się część oficjalna uroczystości, którą rozpoczął dowódca uroczystości st. kpt. Waldemar Kominek składając meldunek bryg. Arturowi Gonerze Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Po złożonym meldunku nastąpił przegląd pododdziałów oraz podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu. Następnie Wójt Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk przywitał przybyłych na uroczystość gości a dh Łukasz Łyczkowski Prezes OSP w Solcu nad Wisłą przedstawił rys historyczny jednostki. 

Kolejnym punktem obchodów 100-lecia było odznaczenie jednostki OSP w Solcu nad Wisłą Złotym Znakiem Związku OSP RP nadanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego nadanym przez Zarząd Główny ZŻWP uchwałą nr 6/2019/K z dnia 02.07.2019r. Z okazji jubileuszu
w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej Jednostka otrzymała również wyróżnienie honorowe z rąk Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artura Gonery oraz otrzymała nadany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego  Medal Pamiątkowy „PRO MAZOVIA” wręczony przez radnych Sejmiku Województwa Leszka Przybytniaka i Rafała Rajkowskiego  a także Medal Honorowy „Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej” przyznany przez Kapitułę w imieniu, której występował Władysław Bajkowski, bryg. Tomasz Krzyczkowski , Zbigniew Kopciński oraz Starosta lipski Sławomir Śmieciuch.

Następnym punktem scenariusza uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie za zaangażowanie na rzecz obronności społeczności lokalnej i Kraju, nadał niżej wymienionym Złoty Medal Społeczny Trud Obronności Kraju „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”

Marek WOJTAL s. Kazimierza

Łukasz ŁYCZKOWSKI s. Władysława

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego Uchwałą nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. nadało:

Złoty Medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”      

ks. Krzysztof MAJ s. Daniela

Paweł SOCHAJ s. Władysława

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego Uchwałą nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. nadało:

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

  Krzysztof ŁYCZKOWSKI s. Władysława

  Michał WOJTAL s. Marka

  Krzysztof KACZMARSKI s. Henryka

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego Uchwałą nr 9/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r. nadało:

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Sebastian WRONA s. Mieczysława

Konrad CYBULSKI s. Zbigniewa

Marcin LASOTA s. Edwarda

Zbigniew GUMIŃSI s. Jerzego

Robert JAŚKIEWICZ s. Józefa

Łukasz PARTYKA s. Tomasza

Marcin WĘGŁOWSKI s. Wacława

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Uchwałą nr 1/2019 z dnia 17.05.2019r. nadało:

Odznaka „Strażak Wzorowy”

Ewa LASOTA c. Janusza

Grażyna PARTYKA c. Mieczysława

Karol SOCHAJ s. Władysława

Marcin JAROSZ s. Bogusława

Magdalena ADAMSKA c. Adama

Monika CIUPA c. Marka

Grzegorz WOJCIECHOWSKI s. Waldemara

Monika PIETRZAK-KACZMARSKA c. Witolda

Tomasz KLISOWSKI s. Czesława

Sylwia ŁYCZKOWSKA c. Jana

Iwona JAROSZ c. Adama

Anna MARKUSZEWSKA c. Józefa

Marcin CIUPA s. Zygmunta

Sylwia SOCHAJ c. Zdzisława

Barbara JAŚKIEWICZ c. Jana

Agnieszka SOCHAJ c. Adama

Edyta GUMIŃSKA c. Mieczysława

 

 

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Solcu nad Wisłą Uchwałą nr 1 z dnia 12 kwietnia 2019r. nadało odznaki „ Za wysługę lat” niżej wymienionym strażakom:

Stanisław GÓRSKI 70 lat

Stanisław TATARATA  70 lat

Za stałą i owocną współpracę z Jednostkami Ochrony Przeciwpożarowej Powiatu Lipskiego Komendant Powiatowy PSP w lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski nadał Wyróżnienia Honorowe następującym druhom:

dh Wiesław Lidak

dh Andrzej Rychter

dh Łukasz Łyczkowski

 W celu zwiększenia możliwości operacyjno - technicznych Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego województwa mazowieckiego, Komenda Główna PSP, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą   średni  samochód ratowniczo-gaśniczy 4x4 na podwoziu- SCANIA typ P 360. Akt przekazania samochodu w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Bogdana Łasicy dokonał Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Artur Gonera oraz Komendant Powiatowy PSP w Lipsku bryg. Tomasz Krzyczkowski. Po przekazaniu kluczyków dokonano aktu poświęcenia pojazdu pożarniczego przez bp. Henryka Tomasika oraz ks. kan. dr Krzysztofa Maja. Po czym nastąpiło wręczenie przez druhów z OSP w Solcu nad Wisłą podziękowań dla osób wyróżnionych za pomoc w zakupie pojazdu pożarniczego. 

Na Zakończenie Zgromadzeni goście wpisywali się do kroniki OSP W Solcu nad Wisłą oraz potwierdzali umieszczenie swoich nazwisk na pięknie wykonanej tablicy z okazji 100-lecia powstania OSP. Obchody 100-lecia zakończyły się okolicznościowymi wystąpieniami zaproszonych gości i złożeniem meldunku o zakończeniu obchodów jubileuszowych.

Uroczystości towarzyszyła wystawa strażackich kronik, jak również został przygotowany panel tematyczny dla dzieci i młodzieży z ratownictwa medycznego. Swoje stoisko zaprezentował również 62. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony terytorialnej w Radomiu. Ochotnicy mogli spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej zaprezentowanej przez druhów z OSP w Skaryszewie.

W uroczystości udział wzięli: Kinga Bogusz w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Sekretarza Stanu Posła na Sejm Pana Marka Suskiego, Leszek Ruszczyk Poseł na Sejm RP, Przedstawiciel Posłów na Sejm: Anny Kwiecień, Dariusza Bąka, Andrzeja Kosztownika, bp. Henryk Tomasik- Biskup Radomski, Rafał Rajkowski- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,  bryg. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Warszawie, nadbryg w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk,  ,  ks.kan. dr Krzysztof Maj- Kapelan Strażaków Powiatu lipskiego, płk rez. Stanisław Kalski Wiceprezes Federacji Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP,  dr hab. Bogdan Michailiuk prof. Akademii Sztuki Wojennej - Kierownik Katedry Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Tomasz Wencel Kontradmirał CLSI,  dh Zbigniew Gołąbek Wiceprezes ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego, Sławomir Śmieciuch - Starosta lipski, Józef Sosnowski - Przewodniczący Rady Powiatu lipskiego, bryg. Tomasz Krzyczkowski Komendant Powiatowy PSP w Lipsku, mł. insp. Wojciech Brandt Komendant Powiatowy Policji w Lipsku, bryg. Jarosław Bajor – Zastępca Komendanta PSP w Lipsku, st. kpt. Karol Ziętala Kierownik Sekcji KW PSP w Warszawie, mł.asp. Dawid Gębka- Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, Ewa Choroś, Norbert Ciupiński Przedstawiciele NLP w Zwoleniu, Janusz Witczak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Chotcza, Karol Burek - W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Lipsku, Wójt gm. Rzeczniów, Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów, Artur Dygas- Sekretarz MiG Lipsko, Tadeusz Szczerba Przewodniczący Rady Gminy Solec nad Wisłą, Władysław Bajkowski Redaktor Naczelny Twoje Radio Lipsko, Hubert Januszewski Dyrektor „Remondis” Ostrowiec św., Halina Pyrka - Kierownik Krus Lipsko, Tadeusz Durak- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku, lek. wet Monika Mączka Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lipsku,  Marcin Węgłowski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Solcu nad Wisłą, Iwona Borek – Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą,  Jerzy Cieślik Dyrektor PSP w Pawłowicach, Bożena Kopcińska Dyrektor ZSS w Solcu nad Wisłą  

Tekst i foto: KP PSP w Lipsku

 

 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019
 • 6.07.2019
  6.07.2019