WAŻNY KOMUNIKAT

Aktualności » WAŻNY KOMUNIKAT

Podtrzymanie ograniczenia bezpośredniej obsługi dla interesantów

Informujemy, że w urzędzie Starostwa Powiatowego w Lipsku zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów we wszystkich wydziałach Starostwa, w tym Wydziałach: Komunikacji i Transportu, Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Prosimy mieszkańców o załatwianie spraw drogą elektroniczną, drogą pocztową oraz poprzez e-PUAP.

W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przypadkach losowych itp. prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Obsługa bezpośrednia odbywa się wyłącznie z zachowaniem reżimu sanitarnego. (Wejście do budynków w maseczkach ochronnych, dezynfekcja rąk).

Dane teleadresowe i adresy poczty e-mail poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego w Lipsku znajdują się na stronie internetowej w sekcji Struktura organizacyjna urzędu

INFORMUJEMY, że:

• wydawanie praw jazdy i dowodów rejestracyjnych będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Wydział Komunikacji,

• istnieje możliwość składania wniosków do Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami poprzez platformę e-PUAP jako pismo ogólne do urzędu załączając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (formularze wniosków do pobrania w sekcji Formularze),

• możliwe jest dokonywanie wpłat gotówkowych w Kasie Starostwa.

W sprawach już zarejestrowanych, pisma i decyzje administracyjne będą wysłane tradycyjną pocztą na podane adresy korespondencyjne.

Dodatkowo w przedsionku budynku głównego Starostwa Powiatowego w Lipsku, przy ul. Rynek 1 i przed budynkiem przy ul. Partyzantów 4 została ustawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję adresowaną do poszczególnych wydziałów.

Wszelkie niezbędne informacje oraz odpowiedzi na zapytania w danej sprawie można otrzymać za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 

  • Niebieski napis "info Ograniczenie bezpośredniej obsługi dla interesantów"
    Niebieski napis "info Ograniczenie bezpośredniej obsługi dla interesantów"