Biuletyn Infromacji Publicznej Platforma Zamówień Publicznych Portal Posiedzenia.pl Portal mapowy

Wspólne posiedzenie KBiPP oraz PZZK

Archiwum » Archiwum 2019 » Wspólne posiedzenie KBiPP oraz PZZK

Wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Lipskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lipsku odbyło się  dnia 12 grudnia 2019r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W posiedzeniu uczestniczyło 15 osób. Posiedzeniu przewodniczył Pan Sławomir Śmieciuch – Starosta Lipski. 

Przebieg posiedzenia:

 1. Przyjęto „Informację o przygotowaniu zarządców dróg do sezonu zimowego 2019/2020”. Na podstawie przedłożonych informacji przez zarządców dróg; gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowej, został opracowany i przyjęty „Plan zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu lipskiego w okresie od 1 listopada 2019r. do 15 kwietnia 2020r.” (w załączeniu).
 2. Dokonano aktualizacji ,,Wykazu obiektów wielkopowierzchniowych zlokalizowanych w powiecie lipskim”.(o powierzchni ponad 1000 m2 ).
 3. Dokonano weryfikacji ,,Wykazu kwater i obiektów przeznaczonych do czasowego pobytu osób ewakuowanych z niesprawnych środków transportu lub pozbawionych czasowo lokalu w okresie zimowym 2019/2020”. (na okres do 24 godzin).
 4. Przyjęto „Rekomendacje dla służb, inspekcji i straży oraz samorządów gminnych na sezon zimowy 2019/2020”. (w załączeniu).
 5. W sprawach różnych: Starosta Lipski przedstawił zebranym wnioski zgłoszone podczas debaty społecznej pod hasłem ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ’’ dotyczącej bezpieczeństwa na terenie powiatu lipskiego z dnia 30 września 2019 r.

Sławomir Śmieciuch - Starosta Lipski; stwierdził, iż na podstawie przedłożonych informacji – drogowe służby gminne i powiatowe  są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 2019/2020, następnie podziękował zebranym za przybycie i aktywny udział w dyskusji oraz złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Opracował: Marian Wodnicki
 

 • 12.12.2019
  12.12.2019
 • 12.12.2019
  12.12.2019
 • 12.12.2019
  12.12.2019