Wydział Komunikacji i Transportu

Struktura organizacyjna urzędu » Wydział Komunikacji i Transportu

Lokalizacja wydziału: 27-300 Lipsko, ul. Partyzantów 4
e-mail:  kmt@powiatlipsko.pl , tel. 3320342, tel/fax. 3320216
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Paweł Lizner - Naczelnik Wydziału,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Katarzyna Liberska - Inspektor,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Edyta Majewska - Inspektor
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Agata Majewska - Podinspektor
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Marlena Gajewska - Referent
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Ewa Góralska - Pomoc administracyjna,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Łukasz Tuszyński - Pomoc administracyjna,
Partyzantów 4 (parter, tel. 3320342) - Monika Mróz-Krygier - Pomoc administracyjna.