Zakończenie prac modernizacji drogi w Podolanach

Aktualności » Zakończenie prac modernizacji drogi w Podolanach

Powiat Lipski informuje o zakończeniu zadania pn. Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa – do drogi woj. 747 przez miejscowość Podolany w km 1+320 do km 3+070.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współpracy Powiatu Lipskiego z Nadleśnictwem Zwoleń, Gminą Ciepielów oraz Fermą Podolany.
Całkowita wartość inwestycji: 595 481,75 zł w tym:
- 248 043,75 zł (Powiat Lipsko),
- 220 328,00 zł (Nadleśnictwo Zwoleń),
- 67 562,00 zł (Ferma Podolany),
- 59 48,00 zł (Gmina Ciepielów).

W wyniku realizacji inwestycji powstały:
- 1750mb nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych szerokości 4,5m,
- dwie mijanki z mieszanek mineralno-asfaltowych poszerzających jezdnię do 5,0m,
- pobocza z materiału kamiennego szer. 1,0m,
- zjazdy na drogi leśne oraz drogi gminne.

Nadzór techniczny i przygotowanie inwestycji do realizacji sprawował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku.

Zdjęcie: Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Lipsku

  • Zmodernizowana droga w Podolanach
    Zmodernizowana droga w Podolanach