Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym

Aktualności » Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym

Podążając za dynamicznie zmieniającymi się trendami technologicznymi oraz dbając o jakość obsługi swoich petentów, Powiat Lipski wdraża projekt pt. Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

Projekt „ Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego (w ramach osi priorytetowej II - „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata  2014-2020 ) podniesie poziom usług już istniejących i udostępni większą liczbę e-usług wychodząc naprzeciw potrzebom naszych petentów.

Wartość projektu: 1 301 782,80 zł
Wysokość dofinansowania: 1 023 911,04 zł

Materiał filmowy zrealizowany przez Zebrra.tv.

  • Niebieski napis "info E-USŁUGI" na białym tle oraz herb powiatu
    Niebieski napis "info E-USŁUGI" na białym tle oraz herb powiatu