III Rowerowy Rajd Rodzinny

Aktualności » III Rowerowy Rajd Rodzinny

 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019
 • 17.08.2019
  17.08.2019

 

Organizatorzy – Miasto i Gmina Lipsko oraz ALTS Old-Boys Lipsko - postanowili promować zdrowy styl życia i turystykę rowerową organizując, w  dniu 17 sierpnia   w ramach obchodów Dni Lipska Rowerowy Rajd Rodzinny.

 

Trasa rajdu wynosiła 14 km i biegła z Lipska do Woli Soleckiej i z powrotem. Każdy otrzymał pakiet startowy oraz pamiątkowy medal. Na boisku w Woli Soleckiej został rozegrany turniej ,,Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, w którym udział brali przedstawiciele rodzin. Za zajęcie pierwszych 3 miejsc, 3 najliczniejszych rodzin oraz najmłodszego i najstarszego uczestnika organizatorzy wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchy Drogowego w Radomiu ufundowali specjalne nagrody.

 

Rowerzystów przywitał  Tadeusz Szewczyk – Prezes Towarzystwa i wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko -  Panem Jackiem Wielorańskim  dano sygnał do startu.

 

Kiedy wszyscy uczestnicy byli już na mecie (jechali dziadkowie z wnukami)  wręczono wspomniane upominki i nagrody. Wręczali Tadeusz Szewczyk i Jacek Wielorański  -  Burmistrz MiG Lipsko.