O Nas

KRÓTKA HISTORIA

AMATORSKIEGO LUDOWEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO

 „OLD-BOYS „  LIPSKO:

 

     Towarzystwo zostało powołane przez 15 członków – ludzi w średnim wieku, miłośników sportu - na zebraniu założycielskim w dniu 2 grudnia 2002r. Na walnym zebraniu członków w dniu 16 grudnia 2002r. wybrano pierwsze władze, Zarząd: Prezes – Włodzimierz Marek, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Sławomir Kołsut, oraz Komisję Rewizyjną: Przewodniczący – Marek Sentkiewicz, Sekretarz- Sławomir Śmieciuch, członek – Dariusz Bińkowski. Towarzystwo zostało zarejestrowane przez Starostę Lipskiego w dniu 7 stycznia 2003 r. decyzją EKST.4292-1/2003. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lipsko, terenem działania obszar RP.

 

Celem Towarzystwa jest:

1. Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu,

2. Współudział w wychowaniu swoich członków w duchu poszanowania zasad demokracji i patriotyzmu,

3. Czynny udział w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym mieszkańców wsi i miasta,

4. Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej oraz higienicznego trybu życia,

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Do podstawowych działań Towarzystwa należy:

 1. Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla Publicznych Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Lipsko pod hasłem „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego” (w 2019r. odbyła się XIX edycja);
 2. Organizacja powiatowego turnieju piłki halowej dla Gimnazjów z terenu powiatu pod hasłem „ W poszukiwaniu talentu piłkarskiego” ( w 2019r. odbyła się XV edycja);
 3. Organizacja halowego turnieju piłki nożnej dla szkół średnich pod hasłem „W poszukiwaniu talentu piłkarskiego” (w 2019r. odbyła się III edycja);
 4. Organizacja Mistrzostwa Powiatu Lipskiego w Tenisie stołowym (w 2018r. odbyła się VIII edycja);
 5. Organizacja Otwartego turnieju piłki halowej o Puchar Prezesa ALTS „Old -Boys” ( w 2019r. odbył się IX turniej);
 6. Udział zespołu Towarzystwa w rozgrywkach radomskiej amatorskiej ligi tenisa stołowego, w której osiąga corocznie duże sukcesy, w tym też indywidualnie (III miejsce w 2012r. i II w 2017r.);
 7. Zorganizowanie VI edycji Amatorskiego Wyścigu Kolarskiego im. Kazimierza Jasińskiego., który w 2017r. przekształcił się w Rodzinny Rajd Rowerowy (II edycja w 2018r. – startowało 30 osób);
 8. Rozgrywanie spotkań na hali i boiskach trawiastych z reprezentacją Polski w futsalu powyżej 35 lat;
 9. Rozgrywanie wielu spotkań z zaprzyjaźnionymi zespołami oldboyów z: Dwikóz, Klimontowa, Sienna, Solca, Sandomierza, Tarnobrzega, Starachowic, Przysuchy, Zwolenia, Ostrowca Świętokrzyskiego;
 10. Patronat nad reprezentacją PSP Lipsko, uczestniczącą w „minimundialu” organizowanym przez redakcję radomskiego oddziału „Echo Dnia”;
 11. Udział członków Towarzystwa w cotygodniowych treningach na hali i stadionie;
 12. Towarzystwo ma szereg osiągnięć sportowych, zdobyło szereg pucharów w turniejach organizowanych poza powiatem lipskim; min. II miejsce w turnieju o Puchar Prezydenta Sandomierza w 2005r.,IV miejsce w Halowym Pucharze Polski powyżej 35 lat rozegranym w Kazimierzy Wielkiej 16.01.2005r., III miejsce w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Radomia w 2005 i 2010r. a najlepszym indywidualnie był Adam Trela, który w czerwcu 2011r. został indywidualnym mistrzem Polski weteranów w kategorii powyżej 60 lat. Następnie, jako reprezentant Polski w Mistrzostwach Europy w Libercu – Czechy – zajął w swojej grupie wiekowej 17 miejsce, I miejsce piłkarzy w Turnieju zakładowym o Puchar Burmistrza Lipska w 2008r., oraz zajęcie I i III miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie Stołowym w kategorii „B” do lat 55 przez naszego członka Pana Romana Ochyńskiego, rozgrywanych w 2004 i 2005r. tradycyjnie w Szprotawie-Żaganiu.

W dotychczas zorganizowanych imprezach, liczba uczestników znacznie przekroczyła ilość mieszkańców miasta Lipsko.

        Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wyróżnił nasze Towarzystwo medalem PRO Masovia. W dniu 20 sierpnia 2017 roku w Sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury, w 15 lecie swojej działalności Amatorskie Ludowe Towarzystwo Sportowe Old-Boys Lipsko otrzymało medal PRO Masovia z rąk Pani Bożeny Pacholczak – Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Zbigniewa Gołąbka – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 13 marca 2009r. wybrane zostały władze Towarzystwa w składzie. Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Wiesław Kosiorowski oraz członkowie; Sławomir Śmieciuch i Waldemar Traczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Włodzimierz Marek, Sekretarz – Sławomir Kołsut i członek Mirosław Buszkiewicz.

Na kolejnym zebraniu w dniu 11 lutego 2011r. wybrano władze w składzie: Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Adam Trela i Waldemar Traczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Jacek Wielorański, Sekretarz – Sławomir Kołsut i członek Sławomir Rolka.

 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 18 stycznia 2013r. zostały wyłonione władze Towarzystwa; Zarząd: Prezes – Dariusz Gudwański, Wiceprezes – Marian Wodnicki, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Paweł Kozak i Sławomir Śmieciuch. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Tadeusz Szewczyk, Sekretarz – Mieczysław Trela i członek Sławomir Rolka.

 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 23 stycznia 2015r. zostały wyłonione władze Towarzystwa; Zarząd: Prezes – Sławomir Śmieciuch, Wiceprezes – Sławomir Rolka, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Waldemar Traczyk i Tadeusz Szewczyk. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Włodzimierz Misiak, Sekretarz – Wiesław Kosiorowski i członek Marian Szymczyk.

                     

W wyborach samorządowych w dniu 19 listopada 2018r. Towarzystwo odniosło duży sukces. Starostą Lipskim został Kolega Sławomir Śmieciuch, Burmistrzem Miasta i Gminy Lipsko Kolega Jacek Wielorański. Radnymi Miasta zostali wybrani Koledzy: Artur Dygas, Marcin Lenart, Włodzimierz Marek, Włodzimierz Misiak i Marian Szymczyk.

           Niepowetowana strata Towarzystwa. 16 grudnia 2018 roku w wieku 59 lat zmarł Kolega Roman Ochyński , patron wielu imprez przez nas organizowanych, wybitny tenisista, wieloletni Starosta Lipski.

 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 12 lutego 2019r. zostały wyłonione obecne władze Towarzystwa; Zarząd: Prezes – Tadeusz Szewczyk, Wiceprezes – Mateusz Bryła, Skarbnik – Jacek Rogala oraz członkowie; Jarosław Puton i Marcin Lenart. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Waldemar Traczyk, Sekretarz – Sławomir Rolka i członek Michał Jabłoński.

     Towarzystwo posiada własne logo, proporczyk, legitymacje i stroje sportowe. Na dzień 15 marca 2019r. liczyło 43 członków, zrzeszonych w trzech sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego i kolarskiej.

 

Znajdź nas: www.powiatlipsko.pl/ob/ i Facebook.

 

Towarzystwo posiada bogatą dokumentację swojej działalności.

Opracował Dyżurny Kronikarz: M.W.

 

Tekst zaktualizowano: 15.03.2019 r.